Chcemy połączyć trzy grupy: 1. osoby posiadające tatuaże z czasów pobytu w zakładzie karnym; 2. artystów tatuatorów, właścicieli studiów tatuażu i studiów usuwania tatuażu; 3. przedstawicieli społeczeństwa, którzy chcą pomóc. Jeśli masz taki tatuaż, lub chciałbyś pomóc w jego usunięciu - skontaktuj się z Pedagogium.

 

1. Jeśli jesteś osobą, która ma niechciany "tatuaż więzienny" z czasów odbytego dawniej pobytu w zakładzie poprawczym, karnym, bądź innej instytucji penitencjarnej, możesz zgłosić się do udziału w projekcie. Prześlij zgłoszenie na adres
tatuazewolnosci@fp.org.pl i w tytule maila wpisz "zgłoszenie kandydata" . Zgłoszenie powinno obejmować Co najmniej 2 zdjęcia wytatuowanych części ciała, opis historii związanej z wykonaniem tatuażu oraz krótki opis swojej aktualnej sytuacji życiowej. Mile widziany będzie także list polecający, np. od Twojego byłego lub obecnego pracodawcy,  wychowawcy, osoby z fundacji, z którą byłeś związany etc.

2. Jeśli jesteś artystą tatuatorem, prowadzisz lub pracujesz w studio tatuażu/usuwania tatuażu i chciałbyś pomóc w realizacji akcji, możesz to zrobić przesyłając maila kontaktowego na adres tatuazewolnosci@fp.org.pl i w tytule maila wpisz "tatuator". Udział artystów tatuażu w akcji jest kluczowy - to oni mają możliwość pomocy w rozwiązaniu tego problemu. Swoje twórcze talenty i profesjonalne umiejętności mogą przyczynić się do realnej pomocy konkretnym osobom.

3. Jeśli jesteś osobą zainteresowaną pomocą osobom zmagającym się z problemem niechcianych tatuaży "więziennych", możesz dokonać wpłaty na nr konta bankowego 02 1090 2851 0000 0001 0530 7931, prowadzonego przez Fundację Pedagogium (nr NIP 525-23-61-929). 100% zgromadzonych środków przekazane zostanie na ufundowanie przemiany tatuaży zweryfikowanym kandydatom.

 

Współpraca z Tatuażystami, Salonami Tatuażu i Salonami Usuwania Tatuażu:

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsze Zasady Akcji, (zwane dalej „Zasadami”), określają mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w akcji „Tatuaże Wolności” (zwanej dalej  „Akcją”).
2. Organizatorem Akcji jest Fundacja Pedagogium, ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa, KRS 0000256593, REGON 140543479, NIP 5252361929 (zwana dalej „Organizatorem”).
§ 2 UCZESTNICY AKCJI
a. Wspierającym Akcję (dalej „Wspierający”) jest każda osoba, lub podmiot, która zgadza się na bezpłatną pomoc w przemianie lub usunięciu tatuaży osób, które zgłosiły się do udziału w projekcie “Tatuaże wolności” i spełniają warunki Organizatora.
b. Osoby, które zgłosiły się do Akcji (dalej “Zgłoszeni”) w celu dokonania przemiany własnego tatuażu zobowiązane są przestrzegać warunków niniejszego regulaminu.
§3 CZAS TRWANIA AKCJI
Akcja trwa  od 01 września 2014r. do 31 12 2015 r.
§ 4 PRZEBIEG AKCJI
1. Wspierający zgadzają się, aby wybrane przez nie dane kontaktowe (adres e-mail, telefon, etc.) zostaną przekazane osobom zgłoszonym do Akcji.
2. Osoby zgłoszone mogą skontaktować się z Wspierającymi w celu ustalenia ewentualnych warunków dokonania przemiany lub usunięcia tatuażu.
3. Osoby zgłoszone zobowiązane są jednocześnie poinformować Organizatora Akcji drogą mailową o fakcie nawiązania komunikacji ze Wspierającym.
4. Wspierający Akcję może skontaktować się z Organizatorem w sprawie ustalenia warunków dokonania procesu przemiany.
§ 5
Organizator oraz Partner akcji zobowiązuje się do zamieszczenia materiałów graficznych i tekstowych przesłanych przez Wspierającego na materiałach promujących Akcję oraz na stronach internetowych: tatuazewolnosci.fp.org.pl
Treść, format i inne specyfikacje techniczne zamieszczonego materiału powinny być zaakceptowane przez Organizatora oraz Wspierających.
§ 6 INFORMACJE O AKCJI CHARYTATYWNEJ
Informacje o Akcji, jak i niniejsze Zasady, dostępne będą na stronie internetowej pod adresem tatuazewolnosci.fp.org.pl
§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do Akcji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Zasad Akcji.